Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας:

1. Λάσκαρη Άννα, διευθύντρια

2. Τόγια Ελένη - Μαρία, δασκάλα

3. Μιχαήλ Αικατερίνη, δασκάλα

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε και ενημερώνεται από τη δασκάλα Φωτεινή Α.Τσαγάνη.

Copyright 2010 (ft)